Ajankohtaista
heinä 02

Raportti erityisryhmiä edustavista yhdistyksistä

Erityisryhmiä edustavien yhdistyksien tilanne on heikko koko Päijät-Hämeessä. Toiminta on vaarantunut lähes joka toisessa yhdistyksessä. Yhdistyksien on haastavaa toteuttaa normaalia toimintaansa, sillä aktiivisia jäseniä on liian vähän. Joka kolmannen yhdistyksen tulevaisuuden on vaarantanut erityisesti koronatilanne. Jäsenten aktivointi on yleinen ongelma koko yhdistyskentällä.

Heimohautomo-hanke toteutti syksyllä 2020 ja keväällä 2021 selvityksen, jossa kartoitettiin Päijät-Hämeessä ja Pertunmaalla toimivien erityisryhmää edustavien yhdistyksien määrä, toiminnan vireyttä ja yleistä vieraanvaraisuutta erityisryhmiä kohtaan. Vastaavaa selvitystä ei ole tiettävästi aiemmin tehty Päijät-Hämeessä. Tietoja voidaan hyödyntää mm. tuettaessa yhdistyksiä kehittymään ja selviämään haastavasta koronatilanteesta yli.

Tässä selvityksessä erityisryhmää edustavaksi yhdistykseksi määriteltiin yhdistykset, joiden toiminnasta yli 50 % painottuu erityisryhmää edustavan henkilön tai hänen omaisiensa tukemiseen. Erityisryhmään kuuluvalla henkilöllä on tyypillisesti ominaisuus tai piirre, joka heikentää elämänlaatua ja hänen mahdollisuuksiaan toimia yhteiskunnassa. On hyvä huomioida, että kaikki erityisryhmään kuuluvat eivät ole sosiaalisesti heikossa asemassa.

Erityisryhmään kuuluvaksi voidaan luetella mm. sairautta tai vammaa, vähemmistöjä, veteraaneja tai lottia, heikossa asemassa olevia vanhuksia, köyhiä tai muunlaisessa haastavassa elämän tilanteessa olevia ihmiset.

Kehitysvammaisten syrjintä on hyvin yleistä

Syrjinnän yleisyys kosketti erityisesti kehitysvammaisia. Selvitykseen vastanneista yhdistyksistä jokainen vastasi, että kehitysvammaisten syrjintä on yleistä. Kehitysvammaiset toivovat itse, että he voisivat olla vahvemmin mukana osana erilaisia yhteisöjä. Uusien asioiden oppiminen ja käsitteellinen ajattelu on haastavampaa kehitysvammaisille. Yhteisöiltä vaaditaan enemmän tukea ja joustavuutta, mutta pidemmällä aikavälillä kehitysvammainen voi olla tärkeä osa yhteisöä. Toivomme Heimohautomossa, että yhteisöt haastavat itsensä ja ottavat kehitysvammaisia vahvemmin mukaan toimintaansa. Lue lisää aiheesta.

Sateenkaari-ihmiset olivat toinen ryhmä, joka koki vaihtelevaa syrjintää. Erityisesti milleniumit ottavat hyvin vastaan sateenkaari-ihmiset, mutta tätä vanhempien kohdalla syrjinnän yleisyys vaihtelee. Sateenkaari-ihmisten asiat ja asenteet heitä kohtaan ovat parantuneet merkittävästi viime vuosikymmeninä, mutta tehtävää on vielä paljon. Sateenkaari-ihmisillä tarkoitetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Useimmat muut järjestöt kokivat, että erityisryhmän edustajat otetaan hyvin huomioon erilaisissa yhteisöissä tai asiaan ei oltu kiinnitetty huomiota. Useiden erityisryhmän edustajien erityispiirre on piilossa ja sitä ei huomaa välittömästi normaalissa kanssa käymisessä. Tällaisia erityisryhmäläisiä voivat olla mm. sydänsairaat, talonsa tulipalossa menettäneet tai vähävaraiset.

Toiminnan tarkoitus tulee muuttua

Puhelinhaastatteluissa paljastui, että erityisryhmää edustavat yhdistykset ovat usein perustettu jakamaan tietoa. Google-hakujen mullistuksen myötä tiedontarve on vähentynyt erityisryhmän jäsenillä. Tämä haastaa yhdistyksiä uudistumaan ja muuttamaan toimintansa tarkoitusta. Tärkeäksi toiminnanmuodoksi on syntynyt vertaistukeminen. Toisten tukeminen, vertaisoppiminen ja yhteisöllisyys ovat keskiössä 20-luvulla järjestöissä. Jäsenet haluavat tehdä asioita joilla on vaikutusta. He haluavat jakaa ja kokea asioita samankaltaisten kanssa. Usein samassa tilanteessa oleva henkilö voi antaa toiselle juuri oikenlaista tukea. Tämä murros tulee haastamaan lisää yhdistyksiä ja useat yhdistykset tulevat lopettamaan toimintansa toiminnan hiipumiseen. Yhdistyksen toiminnan tarkoitusta tulisi tarkastella uudestaan.

Lataa tästä Raportti erityisryhmiä edustavista yhdistyksistä Päijät-Hämeessä ja Pertunmaalla.