Päijät-Hämeen Kylät

Päijät-Hämeen Kylät kannustaa Päijät-Hämeen alueella olevien yhdistysten, yhteisöjen ja kylien asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä sekä kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää kylät elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Toiminta-alueena on Päijät-Häme.
Toimintaa suunnittelee ja toteuttaa kyläjaosto. Kyläjaosto toimii osana Päijänne-Leader ry:tä.

 

Tykkää meistä Facebookissa: Päijät-Hämeen Kylät
ja seuraa Instagramissa: @phkylat 

  
Toiminnan keskiössä on:
- alueen kylien esiin tuominen
– yhteistyö Kunnan/kaupungin ja kylien/yhdistysten väillä
– kylien kehittäminen
– kylien tukeminen
– aktiivinen yhteistyö kylien, kuntien ja muiden alueen toimijoiden kanssa
– koulutusten ja tapahtumien toteuttaminen yksin ja yhteistyössäalueen muiden toimijoiden kanssa

Tapahtumia järjestetään vuosittain monipuolistesti tarpeiden mukaan. 

Keskeisinä tapahtumina mm. kylillä järjestettävät kyläkahvit, maakunnallinen kyläjuhla Kyläkalaasi, Avoimet Kylät -päivä ja Vuoden Kylän valinta. 

VISIO 2030
Päijät-Hämeen Kylät, kylissä ja kortteleissa asuvien ihmisten asialla. 

MISSIO
Innostamme asukkaita toimimaan oman asuinalueensa ja ympäristönsä kehittämiseksi.
Olemme aktiivinen vaikuttaja, toimija ja kehittäjä. 

ARVOT 

YHTEISÖLLISYYS
Tehdään yhdessä omien voimavarojen mukaan ja luodaan uusia tapoja toimia. Verkostoidutaan aktiivisesti kylien, korttelien ja maakunnallisten toimijoiden kanssa. 

UUDISTUMINEN
Luodaan uutta, mutta muistetaan myös perinteet. 

PAIKALLISUUS
Huomataan ja tuodaan esiin oman alueen erityispiirteet, tapahtumat ja identiteetti. Tuetaan alueen ihmisiä yhteiseen toimintaan.

Yhteystiedot:

Päijät-Hämeen kylät
c/o Päijänne Leader ry
Kustaankuja 2
17200 Vääksy

info(at)phkylat.fi
044 712 4208