Kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhteisesti tekemä suunnitelma kylän tulevaisuudesta. Se kokoaa kylän yhteisen tahdon ja ajatukset kylän kehittämiseksi.

Kyläsuunnitelmaan kootaan kylän vahvuudet, mahdollisuudet ja ongelmakohdat. Yhdessä mietitään keinoja miten kylän vahvuudet voidaan säilyttää, miten kehitetään kylää entistä paremmaksi paikaksi asua ja miten vastataan tulevaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin. Yhdessä asetetaan tavoitteita ja mietitään keinoja sekä aikatauluja niiden saavuttamiseksi.

Kyläsuunnitelman ei tarvitse olla monisivuinen ja viimeisen päälle hiottu teos, vaan jokainen kylä voi itse miettiä järkevimmän toteutustavan.

Kyläsuunnitelman tulisi olla sellainen, että siihen on helppo tarttua ja sen läpikäymiseen ei tarvitse varata tuntikaupalla aikaa. Helpoin tapa on tehdä lyhyt esite kylästä tai sähköinen versio nettiin, jossa on esitelty nykyhetken tilanne sekä tulevaisuuden kehittämistarpeet tai vain listata kehittämistarpeet ranskalaisilla viivoilla.

Kyläsuunnitelman ei tarvitse olla kirjoitetussa muodossa –
se voi olla vaikkapa kuvakollaasi, videopätkä tai kuvitettu tarina!

Kyläsuunnitelma kertoo niin kylällä kauemmin asuneelle kuin uudelle asukkaallekin siitä, minkälainen kylämme on ja mihin asioihin halutaan yhdessä panostaa. Se helpottaa samalla asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen ja siten kylän rajallisten voimavarojen käyttöä.

Kyläsuunnitelma toimii hyvänä viestinviejänä kyläläisten ajatuksista ja toiminnasta myös kylän ulkopuolisille tahoille, kuten kuntien ja rahoittajien suuntaan. Kyläsuunnitelma pitää sisällään kyläläisten yhteisesti hyväksymiä päämääriä, jotka hyödyttävät laajasti alueen asukkaita.

Kyläsuunnitelmien teossa/päivittämisessä on saatavilla apua.

Ota yhteyttä:
Kyläaktivaattori
044 712 4208
info(at)phkylat.fi

Sähköinen kyläsuunnitelmatyökalu:
www.kylamme.fi

Lisätietoa kyläsuunnitelmasta:
Kyläsuunnitteluopas