Kyläkoutsi koulutukset

Kyläkoutsi – osaamista kyliin ja kortteleihin
Kyläkoutsi® on Suomen Kylät ry:n kylien ja kortteleiden kouluttamiseen tuotettu koulutuskonsepti. Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla toimijoilla on mahdollisuus tilata paikan päälle kylään tai kortteliin Kyläkoutsi pitämään info, työpaja tai koulutustilaisuus erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista. Tilaisuudet voidaan järjestää myös verkossa tai ruotsiksi.

Koulutusaiheita:
Kylästä kuuluu – Kylien ja korttelien toimiva viestintä
Toimintaa taloihin – Yhteisöllisten tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet
Vapaaehtoistyö kylissä ja kortteleissa – Markkinoi, rekrytoi ja motivoi
Mistä rahaa toimintaan? – Varainhankinnan kehittäminen kylissä ja kortteleissa
Digitaidot kylissä ja kortteleissa – Yhdistystoimijoiden digiosaaminen haltuun
Kyläsuunnitelma – Kylän tai korttelin yhteinen tulevaisuus
Ideasta toteutukseen – Kehittämistarpeiden hankkeistaminen
Yhdistystoiminnan ABC – Kylä- ja korttelitoiminnan perusteet
Vaikuta & verkostoidu – Osallisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet kylä- ja korttelitoiminnassa
Tapahtumatuotanto – Järjestä onnistunut kylä- tai korttelitapahtuma

Yhteystiedot
Tiina Västilä
Kyläaktivaattori, Kyläkoutsi-kouluttaja
info@phkylat.fi
044 712 4208

 

 

 

 

 

 

Kyläkoutsi -osaamista kyliin ja kortteleihin -hanke on maakuntien välinen hanke vuosille 2021-2022. Hankkeessa kartoitetaan maakunnallisten kyläyhdistysten ja leader-ryhmien osaaminen, ja luodaan uuden brändin mukainen yhtenäinen koulutuskokonaisuus.

Vuonna 2021 kartoitetaan koko Suomen kylätoimintakentän koulutustarve ja osaaminen, vuonna 2022 kootaan koulutusmateriaali ja testataan koulutukset testikylillä. Hankkeen tuotokset ovat koko Suomen kylien hyödynnettävissä vuoden 2023 alusta alkaen.

Hanketta toteuttaa Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hankkeen rahoittaa Etpähä ry, Päijänne-Leader ry, Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra ry, Ykkösakseli ry , Emo ry, Pomoväst ry ja Kehittämisyhdistys SILMU ry.

Kokonaisuus toteutetaan vahvassa yhteistyössä Suomen Kylät ry:n ja muiden maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 91 743,20 euroa, josta EU:n ja valtion osuus on 73 394,56 euroa.

Yhteyshenkilöt:

Li-Marie Santala SILMU-kylät/SILMU ry li-marie.santala@silmu.info
Elina Seppänen Kymenlaakson Kylät ry elina.seppanen@kymenlaaksonkylat.fi
Anu Nilsson Uudenmaan Kylät ry kylaasiamies@uudenmaankylat.fi
Tiina Västilä Päijät-Hämeen Kylät/Päijänne-Leader ry tiina.vastila@paijanne-leader.fi