Kyläohjelma 2023–2027

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLIEN KYLÄOHJELMA 2023–2027
Kokonaisuuden luomisessa on ollut mukana alueen asukkaita ja toimijoita sekä Päijät-Hämeen Kylien kyläjaosto. Päijät-Hämeen Kylät toteutti kyläkyselyn keväällä 2021. Kyläkyselyn tulokset sekä kyläjaoston näkemykset tämän hetken tarpeista kylien ja korttelien kehittämiseksi on nyt koottu yhteen. Kokonaisuus koostuu kolmesta painopisteestä. 

Tuloksena syntynyt Kyläohjelma toimii Päijät-Hämeen Kylien toiminnan tukena vuosina 2023–2027. Tavoitteena on tarttua vuosien aikana kaikkiin Kyläohjelman aiheisiin sekä tehdä töitä alueen kylien ja korttelien paremman huomisen eteen.

Kyläpositiivinen Päijät-Häme
Päijät-Hämeen Kylät haluaa kannustaa kaikkia alueensa toimijoita, kuntia ja asukkaita kyläpositiiviseen puheeseen, toimintaan ja tekoihin vuosina 2023–2027. Tavoitteena on saada kaikki tahot ymmärtämään kylien ja korttelien merkitys sekä saada kylä- ja kortteliyhteisöt kukoistamaan ympäri maakuntaa.

MAALLEMUUTON EDISTÄMINEN MONIPUOLISESTI
Uusia asukkaita kaivataan palveluiden pysyvyyden ja kehittymisen takia. Tehdään yhteistyötä muun muassa kuntien kanssa maallemuuton edistämiseksi ja mietitään toimivia ratkaisuja esimerkiksi kylien vuokra-asuntojen positiiviseen kehitykseen.

Monipaikkaisuuden hyödyntäminen kylätoiminnassa on tärkeää, jotta kaikki kyliin kosketuksissa olevat ihmiset otetaan mukaan. Etätyömahdollisuuksien kartoittaminen kylillä on kaikkien edun mukaista: niin paikallisten asukkaiden, kuin kausiasukkaidenkin.

Tuodaan esiin ja kehitetään maalla asumisen positiivisia puolia, kuten lähiruoka, yhteisöllisyys, asumisen monipuolisuus sekä turvallisuus.

Maallemuuton osalta tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla saadaan aikaiseksi positiivinen muuttokehitys maaseudulla

TALKOOHENGEN NOSTATUS JA IHMISTEN AKTIVOINTI
Kyliin kaivataan kaiken ikäisiä lisäkäsiä. Mukaan toivotaan niin vakituisia kuin kausiasukkaita, mutta myös muita kylien ulkopuolelta tulevia vapaaehtoisia. Eri ikäpolvien törmäyttäminen kylien arjessa tuo rikkautta kyläläisten arkeen. Kylien välistä yhteistyötä halutaan kehittää, jotta osaamista ja aikaa voidaan jakaa yli rajojen.

Monissa kylissä aktiivit vanhenevat ja nuoria kaivataan nostamaan kylätoiminnan sykettä. Toiveena on saada nuoret aktivoitua kylätoimintaan ja juurtumaan kyliin, jotta he palaisivat opintojen jälkeen takaisin juurilleen.

Tavoitteena on löytää konkreettisia vinkkejä ja ideoita kyliin ja kortteleihin, joilla talkoohenkeä saadaan nostatettua ja ihmisiä aktivoitua mukaan kylä- ja korttelitoimintaan.

PAIKALLISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN JA KOLMANNEN SEKTORIN TÄRKEYS
Yhdistysten ja kylien sekä kylien ja kuntien välistä yhteistyötä tulee kehittää. Yhdistystoiminta on murroksessa ja vapaaehtoisten mukaan saaminen vaatii entistä enemmän yhteistyötä.

Yhteistyö kunnan kanssa tuo lisää arvostusta kylille ja ymmärrystä kolmannen sektorin tärkeydestä. Kylien tasapuolinen kohtelu kunnissa tulee huomioida yhteistyön lisäämisen ohella.

Kyläasiamiesten tai vastaavien kylien asioita edistävän ihmisen nimeäminen kuntatasolla otetaan tavoitteeksi. Tavoitteena on saada joka kuntaan oma kylien edustaja.

Monipuolista yhteistyötä on lisättävä ja kolmannen sektorin tärkeyttä tuotava esiin kylä- ja korttelitoimijoiden osalta.