AJANKOHTAISTA

Päijät-Hämeen Kylät edistää hyvinvointia Päijät-Hämeessä paikallisesti. Asukkaita innostetaan toimimaan oman asuinympäristönsä kehittämiseksi. Päijät-Hämeen Kylät pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin toimintaympäristön muutoksiin olemalla mukana aktiivisena vaikuttajana, toimijana ja kehittäjänä sekä verkostoituu toisten maakunnallisten paikallistoimijoiden kanssa.

Tilaa KYLÄKIRJE!

Yhteystiedot:

Päijät-Hämeen kylät
c/o Päijänne Leader ry
Kustaankuja 2, 17200 Vääksy

Kyläaktivaattori
044 712 4208
info(at)phkylat.fi

KUVAGALLERIAT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT

Tehtävämme on kannustaa Päijät-Hämeen alueella olevien yhdistysten, yhteisöjen ja kylien asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi. Tavoitteena on myös kehittää yhteistyötä toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä sekä kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää kylät elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.
161
Toiminnallisia kyliä Päijät-Hämeessä
75
Rekisteröityneitä kyläyhdistyksiä
6254
Päijät-Hämeen kokonaispinta-ala m2
10
Kuntia Päijät-Hämeessä