Tulevaisuuden kylät ja korttelit

”Kylä voi toteuttaa vain sellaisen tulevaisuuden kuin se itse pystyy kuvittelemaan.”

Tulevaisuuden kylä 26.10.2022 klo 18-20

Haastamme kylät ja korttelit avartamaan omaa näkemystään tulevaisuudestaan.
Miten kuvittelun avulla voidaan luoda tulevaisuuden uskoa?
Millaisilla keinoilla tulevaisuuden visiot saadaan toiminnan kautta todeksi?

Tervetuloa osallistavaan Tulevaisuuden kylä -iltaan, jonka tavoitteena on vahvistaa kylien ja korttelien tulevaisuuden uskoa. Tule kuulemaan vinkit tulevaisuusajattelun mahdollisuuksista.

Ohjelma
Illan avaus: Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanke. Kylien ja korttelien kanssa tulevaisuuden äärellä.

Ennakoinnin asiantuntija Liisa Poussa Sitrasta tuo esille tulevaisuusajattelun mahdollisuuksia: Miten megatrendit ja heikot signaalit vaikuttavat tulevaisuusnäkymiin?

Toimisto2030 Oy Silja Huttunen oivalluttaa kuvittelun merkitystä tulevaisuuden toimijuudelle: Mikä luo meille toivoa epävarmuuden aikana? Mikä saa meidät tekemään yhteistyötä tavalla, joka ruokkii tulevaisuususkoa?

Kyläasiamies Merja Kaija Pohjois-Savon Kylät ry:ltä kertoo Tulevaisuustaajuus -menetelmän mahdollisuuksista kylille ja kortteleille: Miten Tulevaisuustaajuus -menetelmää voidaan hyödyntää osana kyläsuunnitteluprosessia? Miksi kylissä ja kortteleissa kannattaa panostaa tulevaisuusajatteluun?

Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto tuo esille Suomen Kylien näkemystä tulevaisuuden kylä- ja korttelitoiminnasta: Mihin suuntaan Suomessa kylä- ja korttelitoiminta on menossa?

Kenelle?
Kylien ja korttelien edustajille, kylä- ja korttelitoiminnan parissa työskenteleville, paikalliskehittäjille, päättäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Järjestäjä
Tulevaisuuden kylä -ilta järjestetään osana Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanketta, jossa mukautetaan Tulevaisuustaajuus menetelmä kylien ja korttelien tulevaisuusajattelun tueksi.

Miten mukaan?
Ilmoittaudu 23.10.2022 mennessä TÄSTÄ

Osallistumislinkki lähetetään sähköpostitse 24.10.2022.
Illassa on osallistavia osuuksia, joiden aikana on suotavaa, että kamera ja mikrofoni ovat käytössä.

Pohjois-Savon Kylät ry ja Päijät-Hämeen Kylät ovat mukana Sitran toteuttamassa Tulevaisuustaajuus -kumppanuusohjelmassa. Vuoden 2022 aikana Tulevaisuustaajuus menetelmä mukautetaan kylien ja korttelien tulevaisuustyön tueksi. Nyt etsitään uskaliaita kyliä ja kortteleita mukaan projektiin.

Pohjois-Savon Kylät ry:n ja Päijät-Hämeen Kylien Tulevaisuuden kylät ja korttelit -projekti on yksi kymmenestä Sitran kumppanuusohjelmaan mukaan valituista tiimeistä. Mukaan hakeneita tiimejä oli kaiken kaikkiaan 78.

Sitrasta kerrotaan, että valintaprosessi oli vaikea, sillä erinomaisia hakemuksia tuli monipuolisesti muun muassa järjestökentältä, julkiselta sektorilta ja koulutusinstituutioista. Valinnoissa arvioitiin tiimien motivaatiota ja asiantuntemusta omassa aiheessaan sekä tietysti perusteluja ja näkemystä edistää jonkin kohderyhmän tai toimijan taitoja tulevaisuusajattelussa ja tulevaisuuteen vaikuttamisessa Tulevaisuustaajuuden avulla. https://www.sitra.fi/uutiset/tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelman-tiimit-valittu/

Tulevaisuuden kylät ja korttelit -projektin TAVOITTEENA on

Valtakunnallisesti

 • tuoda tulevaisuusajattelu ja Tulevaisuustaajuus -menetelmä osaksi kyläsuunnitteluprosessia
 • mukauttaa Tulevaisuustaajuus -menetelmä kylille ja kortteleille sopivaksi
 • haastaa ja rohkaista kyliä ja kortteleita tulevaisuusajatteluun ja tulevaisuuskuvien luomiseen

Paikallisesti kylissä ja kortteleissa

 • löytää kylien ja kortteleiden omat visiot Tulevaisuustaajuus-menetelmän kautta, joita voidaan hyödyntää kyläsuunnitelmaa tehtäessä
 • saada kylien ja kortteleiden asukkaat mukaan luomaan yhteistä toivottua tulevaisuutta
 • saada kylät ja korttelit löytämään rohkeutta ja intoa sekä ymmärrystä, mihin kylän omat resurssit tulisi käyttää

Tavoitteena on herätellä ja aktivoida kyliä ja kortteleita oivaltamaan oman arvonsa, mutta myös tuomaan esiin paikallisyhteisöjen merkitystä. Kyläsuunnitelmien tavoitteena on olla toiminnan tukena, jotta kylissä ja kortteleissa pystytään toteuttamaan juuri niitä toimenpiteitä, jotka ovat alueelle olennaisia. Kyläsuunnitelmien pohjalla on asukkaiden toiveet ja tarpeet.

Hankkeen kautta haluamme olla tukemassa kylätoimijoiden työtä ja tulevaisuutta. Tiedämme, että heillä on rajalliset aikaresurssit ja hankkeen avulla saamme toteutettua työkaluja ja menetelmän, jonka avulla saamme kylät kiinnostumaan tulevaisuusajattelusta.

TOIMENPITEET

Valtakunnallisesti

 • Mukautetaan Tulevaisuustaajuus-menetelmä kylille ja kortteleille sopivaksi osaksi kyläsuunnitelmaprosessia.
 • Teemme tarvittavat muokkaukset pilotointien pohjalta.
 • Hankkeen aikana sitoutamme maakunnalliset kyläyhdistykset (Suomen kattava verkosto) ja kaikki halukkaat paikalliskehittäjät ottamaan menetelmän käyttöön omien alueidensa kylissä ja kortteleissa.
 • Hankkeen aikana järjestetään Tulevaisuuden kylä -ilta etänä (Tulevaisuustaajuus menetelmää hyödyntäen).
 • Maakunnallisille kyläyhdistyksille ja Leader-ryhmille (työntekijätaso, jotka aktivoivat kyliä) järjestetään koulutus Tulevaisuustaajuus-menetelmän hyödyntämisestä.

Paikallisesti

 • Mukautettua menetelmää pilotoidaan kaikkiaan vähintään kuudessa Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen kylässä / korttelissa.

Kohderyhmä
Kohderyhmänämme paikallistasolla ovat kylien ja kortteleiden asukkaat ja toimijat. Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanke on suunnattu nimensä mukaisesti kylille ja kortteleille. Osallistuminen ei edellytä mitään ennakko-osaamista. Lisäksi hankkeen verkostossa on paikalliskehittäjät, kuten maakunnalliset kyläyhdistykset, Leader-ryhmät ja Suomen Kylät ry.

Hankkeen toteuttajat
Hanketta toteuttaa Pohjois-Savon Kylät ry ja Päijät-Hämeen Kylät / Päijänne-Leader ry.

Toteutusaika
Maaliskuu-joulukuu 2022.

Rahoittaja
Sitra

Yhteystiedot
Päijät-Hämeen Kylät / Päijänne-Leader ry, Henna Pirkonen, kyläaktivaattori
info(at)phkylat.fi, 0447124208

Pohjois-Savon Kylät ry, Merja Kaija, kyläasiamies
merja.kaija(at)pohjois-savonkylat.fi ,045 1791070

Kiinnostaako tulevaisuusajattelu? Entä tulevaisuuteen vaikuttaminen? Oletko koskaan miettinyt, miten nämä kaksi yhdistetään toisiinsa paremmin?

Tervetuloa Tulevaisuustaajuus-työpajaan!
Tulevaisuustaajuus virittää osallistujat pohtimaan tulevaisuutta, joka on kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen. Tulevaisuustaajuus ei kuitenkaan vain innosta ajattelemaan tulevaisuutta uusista näkökulmista, vaan se haastaa myös tunnistamaan keinot muuttaa huominen toivotunlaiseksi. Työpajan kesto on 3 tuntia, sisältäen 1–2 taukoa. Osallistuminen ei edellytä mitään ennakko-osaamista.

Mikä Tulevaisuustaajuus?
Menetelmän tarkoituksena on lisätä ihmisten kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi sekä ylipäätään lisätä keskustelua tulevaisuuksista. Työpajamenetelmän tausta-ajatuksena on, että jos haluamme onnistua siirtymässä kestävään yhteiskuntaan, niin tarvitsemme suuremman joukon uudistajia – ihmisiä ja organisaatioita – mukaan. Menetelmä on kehitetty Sitrassa.
Lue lisää Tulevaisuustaajuudesta Sitran sivuilta:
www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus

Ilmoittaudu mukaan!
Ilmoita kylänne/korttelinne kiinnostuksesta olla mukana pilottikylänä/-korttelina TÄSTÄ 18.4.22 mennessä.