Tulevaisuuden kylät ja korttelit

Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hankkeen aikana kylille ja kortteille mukautettu materiaali: esitysdiat, tehtäväpohjat, lisämateriaalit, logot, aikataulun ja kutsupohjan löytyy täältä

Pohjois-Savon Kylät ry ja Päijät-Hämeen Kylät olivat mukana Sitran toteuttamassa Tulevaisuustaajuus -kumppanuusohjelmassa. Vuoden 2022 aikana Tulevaisuustaajuus menetelmä mukautettiin kylien ja korttelien tulevaisuustyön tueksi. 

Pohjois-Savon Kylät ry:n ja Päijät-Hämeen Kylien Tulevaisuuden kylät ja korttelit -projekti oli yksi kymmenestä Sitran kumppanuusohjelmaan mukaan valituista tiimeistä. Mukaan hakeneita tiimejä oli kaiken kaikkiaan 78.

Sitrasta kerrotaan, että valintaprosessi oli vaikea, sillä erinomaisia hakemuksia tuli monipuolisesti muun muassa järjestökentältä, julkiselta sektorilta ja koulutusinstituutioista. Valinnoissa arvioitiin tiimien motivaatiota ja asiantuntemusta omassa aiheessaan sekä tietysti perusteluja ja näkemystä edistää jonkin kohderyhmän tai toimijan taitoja tulevaisuusajattelussa ja tulevaisuuteen vaikuttamisessa Tulevaisuustaajuuden avulla. https://www.sitra.fi/uutiset/tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelman-tiimit-valittu/

Tulevaisuuden kylät ja korttelit -projektin TAVOITTEENA oli

Valtakunnallisesti

 • tuoda tulevaisuusajattelu ja Tulevaisuustaajuus -menetelmä osaksi kyläsuunnitteluprosessia
 • mukauttaa Tulevaisuustaajuus -menetelmä kylille ja kortteleille sopivaksi
 • haastaa ja rohkaista kyliä ja kortteleita tulevaisuusajatteluun ja tulevaisuuskuvien luomiseen

Paikallisesti kylissä ja kortteleissa

 • löytää kylien ja kortteleiden omat visiot Tulevaisuustaajuus-menetelmän kautta, joita voidaan hyödyntää kyläsuunnitelmaa tehtäessä
 • saada kylien ja kortteleiden asukkaat mukaan luomaan yhteistä toivottua tulevaisuutta
 • saada kylät ja korttelit löytämään rohkeutta ja intoa sekä ymmärrystä, mihin kylän omat resurssit tulisi käyttää

Tavoitteena oli herätellä ja aktivoida kyliä ja kortteleita oivaltamaan oman arvonsa, mutta myös tuomaan esiin paikallisyhteisöjen merkitystä. Kyläsuunnitelmien tavoitteena on olla toiminnan tukena, jotta kylissä ja kortteleissa pystytään toteuttamaan juuri niitä toimenpiteitä, jotka ovat alueelle olennaisia. Kyläsuunnitelmien pohjalla on asukkaiden toiveet ja tarpeet.

TOIMENPITEET

Valtakunnallisesti

 • Mukautetaan Tulevaisuustaajuus-menetelmä kylille ja kortteleille sopivaksi osaksi kyläsuunnitelmaprosessia.
 • Teemme tarvittavat muokkaukset pilotointien pohjalta.
 • Hankkeen aikana sitoutamme maakunnalliset kyläyhdistykset (Suomen kattava verkosto) ja kaikki halukkaat paikalliskehittäjät ottamaan menetelmän käyttöön omien alueidensa kylissä ja kortteleissa.
 • Hankkeen aikana järjestetään Tulevaisuuden kylä -ilta etänä (Tulevaisuustaajuus menetelmää hyödyntäen).
 • Maakunnallisille kyläyhdistyksille ja Leader-ryhmille (työntekijätaso, jotka aktivoivat kyliä) järjestetään koulutus Tulevaisuustaajuus-menetelmän hyödyntämisestä.

Paikallisesti

 • Mukautettua menetelmää pilotoidaan kaikkiaan vähintään kuudessa Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen kylässä / korttelissa.

Kohderyhmä
Kohderyhmänämme paikallistasolla olivat kylien ja kortteleiden asukkaat ja toimijat. Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanke oli suunnattu nimensä mukaisesti kylille ja kortteleille. Lisäksi hankkeen verkostossa on paikalliskehittäjät, kuten maakunnalliset kyläyhdistykset, Leader-ryhmät ja Suomen Kylät ry.

Hankkeen toteuttajat
Hanketta toteutti Pohjois-Savon Kylät ry ja Päijät-Hämeen Kylät / Päijänne-Leader ry.

Toteutusaika
Maaliskuu-joulukuu 2022.

Rahoittaja
Sitra

Yhteystiedot
Päijät-Hämeen Kylät / Päijänne-Leader ry, Tiina Västilä, kyläaktivaattori
info(at)phkylat.fi, 0447124208

Pohjois-Savon Kylät ry, Merja Kaija, kyläasiamies
merja.kaija(at)pohjois-savonkylat.fi ,045 1791070

Kiinnostaako tulevaisuusajattelu? Entä tulevaisuuteen vaikuttaminen? Oletko koskaan miettinyt, miten nämä kaksi yhdistetään toisiinsa paremmin?

Tervetuloa Tulevaisuustaajuus-työpajaan!
Tulevaisuustaajuus virittää osallistujat pohtimaan tulevaisuutta, joka on kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen. Tulevaisuustaajuus ei kuitenkaan vain innosta ajattelemaan tulevaisuutta uusista näkökulmista, vaan se haastaa myös tunnistamaan keinot muuttaa huominen toivotunlaiseksi. Työpajan kesto on 3 tuntia, sisältäen 1–2 taukoa. Osallistuminen ei edellytä mitään ennakko-osaamista.

Mikä Tulevaisuustaajuus?
Menetelmän tarkoituksena on lisätä ihmisten kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi sekä ylipäätään lisätä keskustelua tulevaisuuksista. Työpajamenetelmän tausta-ajatuksena on, että jos haluamme onnistua siirtymässä kestävään yhteiskuntaan, niin tarvitsemme suuremman joukon uudistajia – ihmisiä ja organisaatioita – mukaan. Menetelmä on kehitetty Sitrassa.

Ota yhteys kyläaktivaattoriin ja kysy työpajaa omalle kylälle.