Menneet hankkeet

2004 – 2009
Ohjelmatyö SoT®
Kylätoiminta – yhteiskunnallisesti vaikuttavaa?

Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?
Päijät-Hämeen kyläohjelman 2004 – 2009 sosiaalinen tilinpäätös

Päijät-Hämeen kyläohjelma 2004 – 2009 laadittiin yhteiseksi tahdonilmaisuksi kylien, kylätoiminnan ja maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta. Tämän maakunnallisen kehittämisstrategian tavoitteeksi asetettiin viihtyisät ja elinvoimaiset kylät.

Jotta ohjelman tuloksia voitaisiin arvioida ja tehdä toimintaa näkyväksi, päädyttiin käyttämään sosiaalisen tilinpidon menetelmää. SoT on tulosten mittaamisten väline silloin, kun tavoitteet eivät ole taloudellisia. SoT mittaa ohjelman yhteiskunnallisia vaikutuksia, kirjaa tulokset järjestelmällisesti ja esittää ne sidosryhmille tilinpäätöksen muodossa. Nyt tehty työ on ainutlaatuista Suomessa. Kyläohjelman toteutumisen pitkäaikainen seuranta sosiaalisen tilinpidon menetelmin kiinnostaa toimijoita valtakunnallisestikin.

Kyläohjelman tilinpäätös ”Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?” julkistettiin seminaarissa 4.11.2010 Lahdessa. Tilintarkastuksen esitteli Håkan Björk, joka on toiminut asiantuntijana koko ohjelmakauden ajan. Seminaari kutsui myös maakuntamme vaikuttajat ja toimijat paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin kylien tulevaisuudennäkymiä arjen sujuvuuden näkökulmasta.

”Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?” -julkaisu löytyy TÄÄLTÄ

2010-2015
VIISI TULEVAISUUSIKKUNAA -ohjelma

Sen sijaan, että määrittelisimme yhden halutun tulevaisuuden, haluamme avata useita näkymiä, joissa kuvailemme maaseudulla asumisen ja yrittämisen voimaa. Uusi ohjelma on vapaastihengittävä ohjelma, jolla on vahva itseohjautuvuus. Toiveena on, että kukin yhteisö tunnistaa sille merkityksellisimmät tai kiireellisimmät asiat ja tartuu toimeen, sillä tulevaisuus on teonsana.

Viisi tulevaisuusikkunaa -videot on toteuttanut Maaseuturahoitus tutuksi -hanke ja Kylä välittää -hanke.

Ensimmäinen ikkuna – unelma
Toinen ikkuna – yhteisö
Kolmas ikkuna – virike
Neljäs ikkuna – business
Viides ikkuna – vaikuttaminen

2013-2014
YHDESSÄ TULEVAAN 
– Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä 2013-2014

Uudenlaista paikallistoimintaa ja kansalaisvaikuttamista kehittävä hanke päättyi 31.12.2014

YHDESSÄ TULEVAAN -hankkeen tavoitteet vahvistivat kylät – yhdistykset – kunta kumppanuutta sekä kansalaistoimintaa. Hanke ohjasi kyliä ja paikallisyhteisöjä määrittelemään tulevaisuuden tavoitteitaan sekä tarjoasi työkaluja, kuinka ne kytketään kunnan elinvoimaisuuden tueksi.

Hanke koordinoi ja nosti näkyviin Viisi tulevaisuusikkunaa -maakunnallisen ohjelman tuloksia ja kehittämisen kärkiä. Hämäläisessä vertaisverkostoissa toimiminen ja hyvistä esimerkeistä oppiminen innostaa ja auttaa asukkaita paikalliseen toimintaan.

Kestävä kehitys ja yhteistyöverkostojen rakentaminen kulkivat mukana.

YHDESSÄ TULEVAAN -hanketta toteuttavat 1.1.2013 – 31.12.2014
Päijät-Hämeen kylät ry Päijät-Hämeessä ja Hämeen Kylät ry Kanta-Hämeessä.