Ajankohtaista
tammi 21

Työturvallisuus tapahtumissa ja talkoissa – infopaketti

Tapahtumien ja talkoiden työturvallisuudessa on monta riskiä, mutta niitä on mahdollista
hallita hyvällä varautumisella!

Tässä muutamia vinkkejä, joita meille jakoi Mira Seppänen kyläkahveilla 14.1.2021.
Miralla on vahva osaaminen työturvallisuusasioissa monelta eri alalta.

MIKSI TYÖTURVALLISUUDESTA TULEE HUOLEHTIA?
Työturvallisuustoiminnan tarkoituksena on huolehtia, että työhön liittyvät vaara-, haitta- ja
kuormitustekijät on tunnistettu ja ennakoivat toimenpiteet on suoritettu huolellisesti.
Toiminnan tavoitteena on nolla tapaturmaa.
Jokaisella on oikeus tehdä työtä turvallisessa työympäristössä!

MUISTILISTA KESKEISISTÄ ASIOISTA
Työn vaarojen ja kuormituksen tunnistaminen ja riskien arviointi.
– Varmistetaanettätyöympäristössä onturvallista työskennellä
Esim. Ehjät työvälineet ja henkilön suojaimet
– Kaikkienprojektissatyöskentelevien perehdyttäminen
– Dokumentointi ( vaarat, toimenpiteet, perehdyttäminen)
– Mahdollisetvakuutukset, erityisesti talkootyö

Vastuiden osalta on väliä onko kyseessä vapaaehtoistyötä vai talkootyötä ja näiden
määritelmät löytyvät mm. työsuojelun sivuilta seuraavalla tavalla:

VAPAAEHTOISTYÖ
Vapaaehtoistyö tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö suorittaa työpaikalla tehtäviä,
mutta ei ole työsuhteessa eikä saa työstään vastiketta. Vapaaehtoistyön kuuluminen
työturvallisuuslain piirin edellyttää sopimusta vapaaehtoistyöstä työnantajan ja
vapaaehtoistyöntekijän kesken. Lisäksi vapaaehtoistyön pitää olla samankaltaista
kuin työpaikan työntekijöiden tekemä työ.
WWW.TYOSUOJELU.FI

TALKOOTYÖ
Talkootyöllä tarkoitetaan korvauksetta tehtävää työtä ja sille on ominaista tietyn
työvaiheen suorittaminen.
Talkootyö ei kuulu työturvallisuuslain piiriin.
Talkootyössäkin on terveys-ja tapaturmavaaroja. Onnettomuuden sattuessa talkootyön
organisoija tai toimeksiantaja voi joutua korvausvastuuseen vahingonkorvauslain perusteella.
Talkoissakin suositellaan noudatettavaksi työturvallisuutta kuten vapaaehtoistyössäkin ja
talkoolaiset on syytä vakuuttaa tapaturman varalta.
WWW.TYÖSUOJELU.FI

Miran esitys kyläkahveilta löytyy TÄÄLTÄ!

Tapahtumia, talkoita ja muuta toimintaa varten voi toteuttaa tarkistuslistoja, joiden avulla
voidaan pienentää onnettomuusriskiä. Ohessa yksi esimerkki työmaailmasta, josta voitte muotoilla
omaan toimintaan sopivan version:
stm_riskienarvointilomake_tapaturmanvaarat2015.docx

Toisen kotona tehtävään työhön ohjeistusta eli esim. kylätalkkarihommat:
toisen_kotona_tehtava_tyo_2019.pdf (ttk.fi)
Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Lisätietoja;
Tmi Mira Seppänen
mira(at)miraseppanen.fi
p. 040 5001369

Henna Pirkonen, kyläaktivaattori
Päijät-Hämeen Kylät
044 712 4208
info(at)phkylat.fi