Blog Center

tammi 09

Päijät-Hämeen Vuoden Kylä 2022 on Iitin Vuolenkoski

Pitkäjänteinen työ kylän kehittämiseksi vei voiton Päijät-Hämeen Vuoden Kylä -kilpailussa. Valintaraadin hurmanneen Vuolenkosken voiton takasi muun muassa kylän itse toteuttamat monipuoliset palvelut, vahva yhteisöllisyys sekä vapaaehtoistyö ja esimerkillinen työ asukasluvun kasvattamiseksi. - Vuolenkoskella on tehty jo vuosikaudet, ja vuosikymmenet, esimerkillistä työtä kylän elinvoiman ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Useat muut kylät läheltä... read more →
joulu 08

Valtakunnallinen KYLÄKYSELY

Tervetuloa täyttämään valtakunnallista Kyläkyselyä! Tällä valtakunnallisella kyläkyselyllä kartoitetaan, kuinka paljon vapaaehtoistoimijoita ja jäseniä on kyläyhdistyksissä, kylätoimikunnissa tai muissa vastaavalla toimivissa yhdistyksessä, näiden yhdistysten toimintamuotoja, työllistämistä, rahoituskeinoja sekä yhteisöllisiä tiloja. Vastaajakylien tiedot yhdistämällä saadaan koottua valtakunnallisesti tärkeää tietoa sekä kylätoiminnan tilasta että paikalliskehittämisen merkittävyyden osoittamiseksi. Suoraan kylätasolta saadulla tiedolla pystymme tekemään... read more →
marras 02

PÄIJÄT-HÄMEEN VUODEN KYLÄ 2022

PÄIJÄT-HÄMEESSÄ ETSITÄÄN 2022 VUODEN KYLÄÄ Puhaltaako teidän kylän väki yhteen hiileen? Onko teillä tekemisen meininkiä ja intoa kehittää omaa kylää? Nyt etsitään Päijät-Hämeen Vuoden Kylää 2022 ja hakemuksen voi jättää kaikki Päijäthämäläiset kylät ja korttelit marraskuun ajan. Vuoden Kylän valintakriteerit ja edut Valintaperusteissa painotetaan toiminnan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kriteerinä on... read more →
syys 10

Citynomadi – kylien ja korttelien reitit ja kohteet kartalle

Päijäthämäläisillä kylillä ja kortteleilla on oiva mahdollisuus saada esiin oman kylän tarinoita, reittejä ja kohteita Citynomadin avulla. Päijät-Hämeen Kylät mahdollistaa vuosittain enintään kymmenelle kylän tai korttelin yhdistykselle reitin tai kokonaisuuden toteuttamisen Citynomadi -alustalle seuraavin ehdoin: - hakijataho on päijäthämäläisen kylän/korttelin yhdistys - yhdistys toteuttaa reittejä/reitin/materiaalia Citynomadin avulla - sisällön tuottaminen+toteuttaminen... read more →
syys 10

KYLÄVIDEOITA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ

Nyt on oiva mahdollisuus toteuttaa lyhyt esittelyvideo teidän kylästä tai korttelista! Päijät-Hämeen Kyliltä on tarjolla laitteistoa, teknistä tukea&apua ja vinkkejä kokonaisuuteen. Kyliltä tarvitaan intoa ja sitoutumista kokonaisuuteen. Valmis video on kylän käytetävissä esimerkiksi markkinoinnissa. Päijät-Hämeen Kylät toteutti yhteistyössä orimattilalaisten Luhtikylän ja Hennan alueiden kanssa kylävideon kesällä 2021. Katso Luhtikylän ja... read more →
syys 09

Vierumäen kyläkysely 2021

Vierumäen kylän kehitystyö jatkuu kyläläisten ja sidosryhmien osallistamisella – kyläkyselyllä kartoitetaan myös vapaita kiinteistöjä ja haja-asutusalueen tontteja Vierumäki 2021 -kyläkyselyn tarkoituksena on kerätä eri sidosryhmien ajatuksia, sekä tarpeita ja toiveita Vierumäen tulevaa 10 vuoden kyläsuunnitelmaa varten. Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan kylän vakituiset asukkaat, vapaa-ajanasukkaat, alueella työskentelevät, paikalliset yrittäjät, sekä alueella... read more →
elo 11

Kolme podcast-jaksoa seksuaalisuudesta / Lahden Seta

Lahden Seta julkaisee Pride-viikon kunniaksi kolme jaksoa, joissa keskustellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen identiteetistä, oikeuksista ja kokemuksista. Podcast-sarja toteutettiin Heimohautomo-hankkeen kanssa yhteistyössä, sillä aihe on tärkeä ja vaatii lisää yleistä keskustelua. Hankkeen näkökulmana toteutuksessa oli uudistaa kansalaistoimintaa, tuomalla uusia työkaluja erityisryhmää edustavien kansalaistoimijoiden käyttöön. Podcastit ovat mainio keino keskustella täsmäaiheista. Valitettavasti... read more →
elo 06

Heimohautomo kiittää ja kuittaa

Päijät-Hämeessä yli kaksi vuotta yhteisöjä sparrannut Heimohautomo -hanke on päättynyt. Hankkeen aikana järjestetyissä kaikkiaan noin 80 toiminnossa oli mukana yli 2000 henkeä. Tarjolla oli muun muassa koulutuksia, Kyläkahveja ja täsmäiskuja erilaisissa haasteissa painivien yhteisöjen luo. Kaikkiaan toiminta oli monipuolista eri puolilla Päijät-Hämettä. Yhteistyötä tehtiin laajasti kuntien, yhdistysten, yhteisöjen ja muiden... read more →
heinä 26

Päijät-Hämeeseen kunniamaininta Valtakunnan Virallisilta Kylähulluilta

Lauantaina 24.7.21 valittiin tuore XVI. Valtakunnan Virallinen Kylähullu Kilpailussa Kari "Kartsa" Rauha Hollolasta palkittiin Valtakunnan virallisten Kylähullujen taholta Talkoonyrkki -kunniamaininnalla. Lämpimät onnittelut Päijät-Hämeen Kylien puolesta Kartsalle: mahtavalle tyypille, ahkeralle kyläaktiiville ja luovalle kylähullulle! HAKEMUS: www.phkylat.fi/kartsa ESS 24.7.21: Onko tässä valtakunnan kovin talkoolainen? Kyläaktiivi Kari Rauha Hollolasta sai harvoin jaetun Talkoonyrkin... read more →
heinä 02

Raportti erityisryhmiä edustavista yhdistyksistä

Erityisryhmiä edustavien yhdistyksien tilanne on heikko koko Päijät-Hämeessä. Toiminta on vaarantunut lähes joka toisessa yhdistyksessä. Yhdistyksien on haastavaa toteuttaa normaalia toimintaansa, sillä aktiivisia jäseniä on liian vähän. Joka kolmannen yhdistyksen tulevaisuuden on vaarantanut erityisesti koronatilanne. Jäsenten aktivointi on yleinen ongelma koko yhdistyskentällä. Heimohautomo-hanke toteutti syksyllä 2020 ja keväällä 2021 selvityksen,... read more →