Ajankohtaista
heinä 14

Tulevaisuuden kylä 26.10.2022 klo 18-20

”Kylä voi toteuttaa vain sellaisen tulevaisuuden kuin se itse pystyy kuvittelemaan.”

Tulevaisuuden kylä 26.10.2022 klo 18-20

Haastamme kylät ja korttelit avartamaan omaa näkemystään tulevaisuudestaan.
Miten kuvittelun avulla voidaan luoda tulevaisuuden uskoa?
Millaisilla keinoilla tulevaisuuden visiot saadaan toiminnan kautta todeksi?
.
Tervetuloa osallistavaan Tulevaisuuden kylä -iltaan, jonka tavoitteena on vahvistaa kylien ja korttelien tulevaisuuden uskoa. Tule kuulemaan vinkit tulevaisuusajattelun mahdollisuuksista.
.
Ohjelma
Illan avaus: Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanke. Kylien ja korttelien kanssa tulevaisuuden äärellä.
.
Ennakoinnin asiantuntija Terhi Ylikoski Sitrasta tuo esille tulevaisuusajattelun mahdollisuuksia: Miten megatrendit ja heikot signaalit vaikuttavat tulevaisuusnäkymiin?
.
Toimisto2030 Oy Silja Huttunen oivalluttaa kuvittelun merkitystä tulevaisuuden toimijuudelle: Mikä luo meille toivoa epävarmuuden aikana? Mikä saa meidät tekemään yhteistyötä tavalla, joka ruokkii tulevaisuususkoa?
.
Kyläasiamies Merja Kaija Pohjois-Savon Kylät ry:ltä kertoo Tulevaisuustaajuus -menetelmän mahdollisuuksista kylille ja kortteleille: Miten Tulevaisuustaajuus -menetelmää voidaan hyödyntää osana kyläsuunnitteluprosessia? Miksi kylissä ja kortteleissa kannattaa panostaa tulevaisuusajatteluun?
.
Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Aleksi Koivisto tuo esille Suomen Kylien näkemystä tulevaisuuden kylä- ja korttelitoiminnasta: Mihin suuntaan Suomessa kylä- ja korttelitoiminta on
menossa?
.
Kenelle?
Kylien ja korttelien edustajille, kylä- ja korttelitoiminnan parissa työskenteleville, paikalliskehittäjille, päättäjille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
.
Järjestäjä
Tulevaisuuden kylä -ilta järjestetään osana Tulevaisuuden kylät ja korttelit -hanketta, jossa mukautetaan Tulevaisuustaajuus -menetelmä kylien ja korttelien tulevaisuusajattelun tueksi.
.
Miten mukaan?
Osallistumislinkki lähetetään sähköpostitse 24.10.2022.
Illassa on osallistavia osuuksia, joiden aikana on suotavaa, että kamera ja mikrofoni ovat käytössä.
.