Ajankohtaista
maalis 25

Tulevaisuuden uskoa kyliin ja kortteleihin

Sitran luoman Tulevaisuustaajuus -menetelmän avulla toisenlaisia tulevaisuuksia kyliin ja kortteleihin.

Tulevaisuuden uskoa kyliin ja kortteleihin

Pohjois-Savon Kylät ry ja Päijät-Hämeen Kylät ovat mukana Sitran toteuttamassa Tulevaisuustaajuus -kumppanuusohjelmassa. Vuoden 2022 aikana Tulevaisuustaajuus -menetelmä mukautetaan kylien ja korttelien tulevaisuustyön tueksi. Nyt etsitään uskaliaita kyliä ja kortteleita mukaan projektiin.

Pohjois-Savon Kylät ry:n ja Päijät-Hämeen Kylien Tulevaisuuden kylät ja korttelit -projekti on yksi kymmenestä Sitran kumppanuusohjelmaan mukaan valituista tiimeistä. Mukaan hakeneita tiimejä oli kaiken kaikkiaan 78.

Sitrasta kerrotaan, että valintaprosessi oli vaikea, sillä erinomaisia hakemuksia tuli monipuolisesti muun muassa järjestökentältä, julkiselta sektorilta ja koulutusinstituutioista. Valinnoissa arvioitiin tiimien motivaatiota ja asiantuntemusta omassa aiheessaan sekä tietysti perusteluja ja näkemystä edistää jonkin kohderyhmän tai toimijan taitoja tulevaisuusajattelussa ja tulevaisuuteen vaikuttamisessa Tulevaisuustaajuuden avulla. https://www.sitra.fi/uutiset/tulevaisuustaajuus-kumppanuusohjelman-tiimit-valittu/

  • Kumppanuusohjelmassa tavoitteenamme on innostaa uusia ihmisiä ja yhteisöjä tulevaisuusajattelun pariin ja vahvistaa ihmisten tulevaisuususkoa ja toimijuutta. Yhteistyö Tulevaisuuden kylät ja korttelit -tiimin kanssa tarjoaa hienon mahdollisuuden tuoda Tulevaisuustaajuus-menetelmä lähelle ihmisten arkea, osaksi oman alueen kehittämistä, sanoo ennakoinnin asiantuntija Liisa Poussa

– Kylät ja korttelit tarvitsevat työkaluja uusien tulevaisuuksien hahmottamiseen.  Tulevaisuustaajuus nähtiin tähän sopivaksi menetelmäksi. Projektin tarkoitus on tuoda uudenlainen tulevaisuusajattelu osaksi kyläsuunnittelutyötä. Kyläsuunnitelma on asukkaiden tahdonilmaisu oman asuinalueen tulevaisuudesta. Kertoo Pohjois-Savon Kylien kyläasiamies Merja Kaija.

Kylät ja korttelit testaamaan Tulevaisuustaajuus -menetelmää

Tulevaisuustaajuus -menetelmää pilotoidaan tänä vuonna Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä Sitran rahoituksella. Molemmista maakunnista otetaan mukaan vähintään kolme kylää, joihin tarjotaan projektin kautta Tulevaisuustaajuus -työpaja. Työpaja mukautetaan sopimaan kylä- ja korttelitoimijoille ja työpajasta saa evästystä oman alueen kyläsuunnitteluun. Projektin tavoitteena, on saada mukautettu menetelmä valtakunnallisesti kaikkien kylä- ja korttelitoimijoiden käyttöön.

– Tehtävämme on haastaa kyliä ja kortteleita näkemään uudenlaisia tulevaisuuksia. Kylät ja korttelit voivat toteuttaa vain sellaisen tulevaisuuden, jonka he pystyvät itse kuvittelemaan. Näemme, että menetelmän avulla kylien ja korttelien tulevaisuuden usko vahvistuu. Sanoo Päijät-Hämeen Kylien kyläaktivaattori Henna Pirkonen.

Halukkaat kylät ja korttelit löytävät lisätietoa aiheesta

www.pohjois-savonkylat.fi www.phkylat.fi

LUE LISÄÄ AIHEESTA JA ILMOITTAUDU PÄIJÄT-HÄMEEN PILOTTIKYLÄKSI/-KORTTELIKSI

 

Tulevaisuuden kylät ja korttelit -projektista lisätietoja

Pohjois-Savon Kylät ry, Merja Kaija, kyläasiamies merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi ,045 1791070

Päijät-Hämeen Kylät / Päijänne-Leader ry, Henna Pirkonen, kyläaktivaattori, info@phkylat.fi, 0447124208

 

Lisätiedot Sitran Tulevaisuustaajuus Kumppanuusohjelmasta:

Sitra, Liisa Poussa, Asiantuntija, Ennakointi, liisa.poussa@sitra.fi +358 (294) 618 336

LUE LISÄÄ AIHEESTA JA ILMOITTAUDU PÄIJÄT-HÄMEEN PILOTTIKYLÄKSI/-KORTTELIKSI

Mikä ihmeen Tulevaisuustaajuus?

Tulevaisuustaajuus on työpajamenetelmä toisenlaisten tulevaisuuksien rakentamiseen.

Tulevaisuustaajuus on noin kolmen tunnin mittainen työpajamenetelmä, joka yhdistää tulevaisuusajattelun muutoksentekemiseen. Menetelmä on kolmiosainen ja sen ytimessä ovat tulevaisuusoletusten haastaminen, toivottavien tulevaisuuksien kuvittelu ja niiden todeksi tekeminen.

Tulevaisuustaajuus-menetelmä on kehitetty Sitrassa Tulevaisuuden uudistajat -projektissa vuoden 2020 aikana aiemman ennakointityön päälle.

Menetelmän tarkoituksena on lisätä osallistujien kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja toimia toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi. Tulevaisuustaajuus on tarkoitettu kenen tahansa käyttöön ja sovellettavaksi. Kaikki työpajan vetämiseen tarvittavat materiaalit ovat avoimesti saatavilla Tulevaisuustaajuus.fi-sivustolla.

Lähde: https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/#mista-on-kyse

 

Kyläsuunnitelma tulevaisuuden työväline

Kyläsuunnitelma on kyläläisten tahdonilmaisu oman kylän tulevaisuudesta.

Kyläsuunnitelman tekeminen avoimesti ja isolla porukalla tähtää siihen, että kyläläiset innostuvat käymään keskustelua tulevaisuudestaan ja haluavat lähteä viemään ajatuksiaan käytännön tasolle.

Yhteinen tahto löytyy kylä- ja asukasilloissa ja keskusteluissa, joissa muodostetaan kuva yhteisestä tulevaisuudesta. Tulevaisuuden päämäärä ja tavoitteet täsmennetään vielä lopuksi käytännön toimiksi ja hankkeiksi.

Kyläsuunnitelma on kylän oma suunnitelma: sen sisällöstä päättävät kyläläiset. Se

on paikallisen kehittämisen työkalu, jonka avulla kylä voi tosissaan ja määrätietoisesti

lähteä toimimaan tärkeinä pidettyjen asioiden toteuttamiseksi.

 

Lähde: Kyläsuunnitteluopas Kyläsuunnitelma tulevaisuuden työväline. Suomen Kylätoiminta ry:n julkaisu 1/2002. Toim. Elina Leppänen. https://bin.yhdistysavain.fi/1600824/NCPTS096jwd56oUAn57E0SKIQt/Kylasuunnitteluopas.pdf