Ajankohtaista
syys 09

Vierumäen kyläkysely 2021

Vierumäen kylän kehitystyö jatkuu kyläläisten ja sidosryhmien osallistamisella – kyläkyselyllä kartoitetaan myös vapaita kiinteistöjä ja haja-asutusalueen tontteja

Vierumäki 2021 -kyläkyselyn tarkoituksena on kerätä eri sidosryhmien ajatuksia, sekä tarpeita ja toiveita Vierumäen tulevaa 10 vuoden kyläsuunnitelmaa varten. Kyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan kylän vakituiset asukkaat, vapaa-ajanasukkaat, alueella työskentelevät, paikalliset yrittäjät, sekä alueella muuten vaikuttavat – myös kylän itselleen muuten vaan tärkeäksi kokevat.

Kyselyllä etsitään Vierumäen kylän vahvuuksia ja heikkouksia, kartoitetaan halukkuutta osallistua kyläyhdistystoimintaan, tiedustellaan myytäväksi tai vuokrattavaksi sopivia tontteja ja kiinteistöä, mietitään kylän viihtyvyyttä ja rakennetaan kylän ilmettä.

Vierumäen kyläyhdistys panostaa lähivuosina voimakkaasti kylän kehittämiseen ja nyt käynnissä olevan Aluerakentamisen suunnitteluhankkeen aikana tehdään laajamittaista pohjatyötä tulevia hankkeita varten. Erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tutkitaan aktiivisesti.

– Olemme saaneet erinomaisen vastaanoton niin viranhaltijoilta, kuin paikallisten yritysten edustajilta. Alueella on paljon kehittämishaluista ja -kykyistä organisaatiota ja kyläyhdistyksen panos on otettu ilolla vastaan. Kylän eri toimijoilla on selkeästi yhteinen päämäärä: taata nykyisten palveluiden säilyminen ja lisätä palvelutarjontaa. Alueelle halutaan lisää asukkaita työskentelemään paikallisissa yrityksissä, kertoo hankekoordinaattori Netta Malin.

– Kun kylää kehitetään, tarttuu innostus myös muihin. Vielä tänä vuonna saamme nauttia uusien aktiivien tuottamasta uudesta tapahtumasta kylällä. Tässä nähdään konkreettisesti, että ihmiset tekevät kylän, iloitsee Malin.

Vierumäen kyläyhdistys toteuttaa Vierumäki 2021 -kyläkyselyn yhdessä Päijät-Hämeen kylien ja Heinolan kaupungin kanssa. Kysely on jatkoa 1.9. järjestetylle Terveisiä Vierumäeltä -tapahtumalle.

PÄÄSET VASTAAMAAN KYSELYYN TÄSTÄ

 

Lisätietoja:
Netta Malin
Hankekoordinaattori
Vierumäen Aluerakentamisen suunnitteluhanke
0407014268
netta.malin@vierumaenkyla.fi