Ajankohtaista
helmi 02

KYLÄKYSELY 2021 – Päijät-Häme

Tervetuloa vastaamaan Päijät-Hämeen Kylien toteuttamaan kyläkyselyyn!
Tavoitteena on kerätä alueen kylien ja sidosryhmien ajatuksia siitä
MITÄ HALUTAAN MAAKUNNAN KYLISSÄ KEHITTÄÄ SEURAAVINA VUOSINA.

Vastauksia käytetään Päijät-Hämeen Kyläohjelma 2021-27:n toteuttamisen tukena.

VASTAA KYSELYYN TÄSTÄ!

Päijät-Hämeen Kylien tehtävä on kannustaa maakunnan alueella olevien yhdistysten, yhteisöjen ja kylien asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi. Tarkoituksena on säilyttää kylät ja korttelit elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa.

Kyselyn aihealue-ehdotukset on koottu kolmesta kokonaisuudesta:
– Päijät-Hämeen Kylien kyläjaoston Kyläohjelmaluonnos
– Suomen Kylät ry:n Paikallisen kehittämisen ohjelma 2021 – 2024
– Päijänne-Leader ry:n ja Etpähä ry:n strategiatyöpajojen tulokset

Kyselyyn voi vastata 14.2.2021 asti.

Lisätietoja:
Päijät-Hämeen Kylät
Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208
info(at)phkylat.fi