Ajankohtaista
maalis 18

Koronaohjeistuksia

Suomen Kylät ry:n tiedote koronaan liittyen

 

Ote Suomen Kylien tiedotteesta:
Moni paikallinen yhdistys pohtii parhaillaan mitä tehdään sääntömääräisten
vuosikokousten kanssa. Yleinen ohje yhdistyksille on, että niiden tulee noudattaa
yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Pandemian hillitsemiseen kohdistuvat
viranomaistoimet menevät monen muun asian edelle. Yhdistyksissä voidaan melko
turvallisesti lähteä siitä, että yhdistyslaki ja yhdistysten omat säännöt ovat toissijaisia
joukkokokoontumisten kieltoihin ja suosituksiin nähden. Suurimmalla osalla yhdistyksistä
ei ole säännöissä mainintaa etävuosikokouksen mahdollisuudesta. Suomen Kylien lakimies
Tommi Siro kertoo, että vuosikokous kannattaa aluksi siirtää myöhemmäksi sääntöjen
sallimissa rajoissa.

— Mikäli koronaviruksen aiheuttama tilanne jatkuu ja vuosikokouksen pitäminen ei
yksinkertaisesti ole mahdollista, sitä lykätään ja pidetään heti kun se on mahdollista
järjestää, kuvailee Siro.

Lakimiehen vinkkinä on myös, että sääntöihin kannattaa seuraavan sääntömuutoksen
yhteydessä kirjata etäosallistumisen mahdollisuus vuosikokouksessa. Näin voidaan
varautua ennalta vastaaviin tilanteisiin myös tulevaisuudessa.

Huomioidaan ikäihmiset ja muut avuntarpeessa olevat

Paikallisyhteisöissä voimme miettiä miten toimimme, ettei kukaan jäisi yksin pelkojensa
ja epävarmuutensa kanssa uudessa tilanteessa. Positiivisuus ja toivon ylläpitäminen on
tärkeää. Voimme muistuttaa naapuriavun tärkeydestä erityisesti viestinnällisin keinoin.
Kyläyhdistys voi esimerkiksi kehottaa olemaan naapuruston ikäihmisiin yhteydessä puhelimitse.
Kyläyhdistys voi tarjota apua esimerkiksi kaupassa käyntiin noudattaen samalla viranomaisten
ohjeita. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

THL:n mukaan paras tapa ehkäistä koronavirustartuntoja on hyvä käsihygienia. Pese kädet
huolellisesti vedellä ja saippualla. Myös käsihuuhdetta voi käyttää. Vältä tarpeetonta kasvojen
alueen koskettamista.  Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut
yskii tai aivastaa.

Terveyskylän koronabotti auttaa arvioimaan tartunnan todennäköisyyttä.
Koronabotin löydät osoitteesta www.terveyskyla.fi.
Terveyskylä on sairaanhoidon asiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä verkkopalvelu.

 

_______________________

Päijänne-Leader ry:n koronavirusohjeistus

Päijänne-Leaderin suositus on noudattaa viranomaissuosituksia. Suomen hallitus
on suositellut, että tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä
toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.
Myös isoja kokoontumisia tulee välttää.

Päijänne-Leader toteaa, että:

Kylätoiminnan, kalatalousryhmän sekä Leader-ryhmän osalta toiminta jatkuu entisellään,
mutta toimintatavat muokkautuvat olemassa olevien suositusten mukaisesti. Pyrimme
toteuttamaan suunnitellut tapahtumat mahdollisuuksien mukaan pääasiassa virtuaalisesti.
Mikäli virtuaalisten tapahtumien järjestäminen on mahdotonta, siirretään ne myöhempään
ajankohtaan. Työntekijät tavoittaa varmimmin  joko puhelimella tai sähköpostilla.

Vapaaehtoisten sekä luottamushenkilöiden kokoukset ja tapaamiset järjestetään ensi sijassa
virtuaalisesti tai puhelimen välityksellä.

Päijänne-Leader seuraa valtakunnallisia viranomaissuosituksia aktiivisesti ja päivitämme
niiden pohjalta omia linjauksiamme. Seuraamme myös alueemme kuntien oheistusta
tapaamisten ja toiminnan järjestämisestä. Tiedotamme yhdistyksiä, yhteistyökumppaneita
sekä jäsenistöämme mahdollisimman ajantasaisesti.

Tärkeintä on nyt asettaa yhteistyökumppaneidemme, työntekijöidemme sekä vapaaehtoistemme
turvallisuus ja terveys edelle.

Tämä suositus koskee Päijänne-Leader ry:n toimintaa, Päijät-Hämeen Kylien kylä- ja
Heimohautomo-toimintaa sekä Sisä-Suomen kalatalousryhmän toimintaa.