Ajankohtaista
marras 13

Syyskokous 22.11.2018

Tervetuloa Päijät-Hämeen kylät ry:n syyskokoukseen
Aika: 22.11.2018 klo 17.30
Paikka: AAVEHALLI, Veljespolku 10, 19110 Vierumäki
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.00

Syyskokouksessa valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi
kalenterivuodeksi ja valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Lisäksi käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle
määräämät muut asiat sekä päätetään Päijät-Hämeen kylät ry:n
purkamisesta ja toiminnan siirtämisestä Päijänne-Leader ry:n kyläjaostoksi.

Päijät-Hämeen kylät ry purkautuu vain, jos Päijänne-Leader ry:n
ylimääräinen kokous hyväksyy kyläjaoston perustamisen sekä
Päijät-Hämeen kylät ry:n toiminnan siirtämisen.
Päijänne-Leader ry:n ylimääräinen kokous pidetään
välittömästi Päijät-Hämeen kylät ry:n syyskokouksen 2018 jälkeen.

TERVETULOA!

Päijät-Hämeen kylät ry:n hallitus

 

Syyskokous 2018 kokouskutsu ja kokouksen esityslista
Toimintasuunnitelma 2019
Talousarvio 2019
Valtakirjapohja

AJATUS PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N JA PÄIJÄNNE-LEADER RY:N YHTEISTYÖN TIIVISTYMISEN TAKANA

Päijät-Hämeen Kylät ry ja Päijänne-Leader ry ovat päätymässä ratkaisuun,
jonka tavoitteena on vahvistaa ja mahdollistaa maaseudun laajempi yhteistyö
alueen kehittämisessä sekä maaseudun säilyttäminen elinvoimaisena yhdistämällä
kahden maaseudulla toimivan yhdistyksen voimavarat.

Päijät-Hämeen Kylät ry on toiminut alueen maakunnallisena kyläyhteenliittymänä
yli 20 vuoden ajan. Vuoden 2014 jälkeen Päijät-Hämeen Kylillä ei ole ollut
kyläasiamiestä viimeisimmän kylähankkeen päätyttyä.  Yhdistyksen perustoimintaa
on pyörittänyt osa-aikainen sihteeri ja puheenjohtaja. Kylätoiminnan valtionavun
niukkuus ei ole mahdollistanut kokoaikaisen työntekijän palkkaamista kylätoimintaa.

Kyläasiamiehen tarve on tunnistettu ja siihen on pyritty hakemaan ratkaisua
mm. hankkeen kautta, mutta valitettavasti haetut hankkeet eivät ole saaneet rahoitusta.
Tilanteeseen parhaaksi ratkaisuksi on todettu toimintojen yhdistäminen hallintoa
keventämällä, hyödyntämällä olemassa olevia henkilöresursseja ja hakemalla
vahvempaa näkyvyyttä maaseudun toimijana.

Päijät-Hämeen kylien toimiston siirtyminen Päijänne-Leader ry:n toimiston
yhteyteen vuonna 2015 on mahdollistanut jo nyt yhteisten henkilöstöresurssien
hyödyntämisen. Yhteistyössä on mietitty myös tulevaisuutta vielä vähän
pienemmällä hallinnolla, jotta resurssit riittävät kylillä tapahtuvaan työhön.

Päijät-Hämeen Kylät ry:n ja Päijänne-Leader ry:n yhdistymisessä on tavoitteena
pitkäjänteinen alueemme kehittäminen ja vaikuttavuuden lisääminen olemalla
vahvempi ja näkyvämpi toimija laajemmalla kontaktipinnalla.

Yhteistyön tiivistymisen edellytyksenä on toteuttaa sääntömuutos
Päijänne-Leader ry:n sääntöihin siten, että siellä huomioidaan jaostojen toiminta.
Samalla tehdään muutos vuosikokouksiin siirtymällä yhden kokouksen
toimintatavasta kahden kokoukseen järjestelmään. Kevät- ja syyskokous omine
sisältöineen jäsentävät toimintaamme vielä selkeämmäksi.

Kylätoiminta tulisi suunnitelmiemme mukaisesti jatkumaan samalla periaatteella
kuin nykysinkin. Kyläjaosto korvaisi nykyisen Päijät-Hämeen Kylät ry:n hallituksen,
jaostolle laaditaan omat toimintasäännöt. Keskeistä on, että kylätoiminta jatkuu omalla
rahoituksellaan, Suomen Kylät ry:n kautta tulevalla kylätoiminnan valtionavulla.

Kylätoiminnan valtionapu kattaa osa-aikaisen kyläaktivaattorin palkkakulut
sekä kyläjaoston toimintakulut alueen kylien kehittämistyössä.

Kylä- ja Leader-toiminnan yhdistymistä on valmisteltu hyvässä yhteishengessä.
Aiesopimuksen mukaisesti valmistelua on tehty valmistelutyöryhmässä sekä
kummankin yhdistyksen hallituksessa.
Yhteistapaaminen hallitusten kesken järjestettiin 4.11.2018.

Päijät-Hämeen Kylät ry                 Päijänne-Leader ry