Heimohautomo vahvistaa maaseudun yhteisöllisyyttä!

Maaseudun nykyaika ja tulevaisuuden kansalaistoiminta Päijät-Hämeessä – hankkeen tavoitteena on tunnistaa kansalaistoiminnan kehittämistarpeet paikallisesti sekä ideoida asukkaiden ja yhteisöjen aktiivisuuden ja yhdessä tekemisen alustaa. Hanke vahvistaa ja kehittää paikallisidentiteettiä ja omaehtoista kehittämistyötä. Hankkeen toimien kautta kasvatetaan sosiaalista pääomaa lisäämällä yritysten, julkishallinnon sekä kolmannen ja neljännen sektorin välistä yhteistyötä.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös uudistaa ja vakiinnuttaa aktiivinen ja järjestelmällinen yhteistyö alueen eri toimijoiden välillä. Hankkeen mahdollistaa kylien tarkoituksenmukaisen toiminnan kehittämisen kuntalaisten hyvinvoinnin tueksi ja asuinalueiden elinvoiman lisäämiseksi. Ylätason tavoitteet pyritään saavuttamaan neljän kehittämisen kärjen kautta, jotka on yhteistyön koordinointi, maaseutualueiden tasavertaisuus, tulevaisuuden kansalaistoiminta ja syrjässä elämisen identiteetti. Käytännön kehittämistyön toteutuksen perustana on yhteistyön toimintamalli.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Heimohautomo -hankkeen rahoitus on peräisin Hämeen ELY-keskuksen myöntämästä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 240 000 euroa. Rahoituksesta EU-osuutta on 42 prosenttia, Suomen valtion osuutta 48 prosenttia ja loput 10 prosenttia tulee kunnilta.

YHTEISÖJEN SPARRAAJA

Heimohautomo -hanke sparraa yhteisöjen toimintaa Päijät-Hämeessä, Iitissä ja Pertunmaalla. Me autamme maaseudun asuinalueita kehittämään toimintaa. Uskomme yhteisöllisyyden lisääntyvän tekemisen kautta. Synnytämme alueelle uusia yhteisöllisiä projekteja ja kehitämme jo olemassa olevia. Tässä onnistumme järjestämällä erilaisia työpajoja, kutsumalla koolle ihmisiä, kouluttamalla yhteisöjä ja kannustammalla puhaltamaan yhteen hiileen.

Maaseudun yhteisöt eli heimot koostuvat asukkaista, kesämökkiläisistä, yhdistyksistä, yrityksistä, 4. sektorin toimijoista, seurakunnista ja kunnista. Kehittämishankkeessa haluamme, että yhteistyö tiivistyy, yhteisöllisyys vahvistuu ja toiminta on aidosti uudistunutta.

Toimintojen päämäärä

Heimohautomo sisältää 34 täsmätavoitetta, joita ovat mm. erilaiset kyselyt, opintomatkat, kirkonkyläselvitykset, käsikirjat ja kolmen yhteisön onnistunut sukupolvenvaihdos. Hankkeen päättyessä Päijät-Hämeen alueella on laaja yhteisöjen välinen verkosto. Päijät-Hämeen alueella olevien yhteisöjen yhteistyö on tiivistynyt ja alueella on käynnistetty tarpeista tunnistettuja verkostoja, jotka toimivat itsenäisesti ja itseohjautuvasti.

Päijät-Hämeen alueella toimivien yhteisöjen toiminta on uudistunut ja aktivoitunut ja alueelle on kehitetty uudenlaisia toimintoja aina talkootyöpankista uusiin innovatiivisiin palveluihin asti. Hankkeen tuloksena alueiden elinvoimaisuus on lisääntynyt ja maaseutuasuminen näyttäytyy myönteisenä
ja realistisena.

Päijät-Hämeen yhteisöt ovat uudistaneet perustoimintaa aidosti asukkaiden tarpeita vastaavaksi. On syntynyt monenlaista toimintaa harrastekerhoista iltapäiväkahveja juoviin yhteisöihin. Toiminta kohdentuu nuorille, perheille ja erityisryhmille.

HANKKEEN PERUSTIEDOT

TOTEUTUSAIKA
1.8.2018 – 31.7.2021

ALUE
Päijät-Häme, Pertunmaa ja Iitti

RAHOITUS
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

RAHOITTAJA
Hämeen ELY-keskus

TOTEUTTAJA
Päijänne-Leader ry

HANKENIMI
Hankkeen virallinen nimi:
Maaseudun nykyaika ja tulevaisuuden kansalaistoiminta Päijät-Hämeessä
Markkinointinimi:
Heimohautomo

HEIMOHAUTOMO

c/o Päijänne Leader ry
Kustaankuja 2
17200 Vääksy

Joonas Karhinen
yhteisöaktivaattori
044 767 1314
joonas.karhinen(at)paijanne-leader.fi

Henna Pirkonen
kyläaktivaattori
044 712 4208
henna.pirkonen(at)paijanne-leader.fi